1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

Dị Hủ Các

Tính năng


Dị Hủ Các do Đông Phương Úc Khanh đứng sau lưng điều khiển toàn bộ. Ngoài việc nắm giữ hầu hết bí mật của lục giới cùng vô số cơ quan, cạm bẫy thì Dị Hủ Các còn được biết đến là nơi chứa những bảo vật quý giá nhất thế gian.

  • Nhân vật đạt đẳng cấp 11 sẽ mở ra Dị Hủ Các.
  • Dị Hủ Các có 3 tính năng chính bao gồm: Tách, Hoàn NguyênCửa Hàng.

Tách trang bị

Hoa Thiên Cốt VNG

Dùng trang bị Tím trở lên để Tách sẽ nhận được các vật phẩm: Vàng, Khí LinhHuyết Thạch.

Hoàn nguyên trang bị

Hoa Thiên Cốt VNG

Dùng trang bị đã cường hóa và tiến cấp để Hoàn Nguyên sẽ nhận lại vật phẩm: Vàng, Khí LinhTinh Thiết.

Cửa hàng Dị Hủ Các

Hoa Thiên Cốt VNG

  • Có thể dùng Huyết Thạch có được từ Tách trang bị để mua vật phẩm quý hiếm tại Cửa Hàng.
  • Có thể làm mới Cửa Hàng bằng Dị Hủ Các Lệnh hoặc Ngọc.
  • Khi làm mới cửa hàng sẽ có cơ hội mở Trân Bảo Các.

Bằng hữu có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Hoa Thiên Cốt tại:

Các thắc mắc liên quan đến Hoa Thiên Cốt, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.